Οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε για να μη χάσετε το διορισμό στο Δημόσιο

Όλες οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε… για να μην χάσετε τον διορισμό στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ).


Το αλφαβητάρι της έγκυρης αίτησης για θέσεις στο Δημόσιο

Τα προσόντα για τις θέσεις που προκηρύσσονται τα έχετε- και μάλιστα με το παραπάνω.
Αίτηση υποβάλατε εμπρόθεσμα, και όλα σάς κάνουν να πιστεύετε ότι έχετε αυξημένες πιθανότητες να δείτε το όνομά σας στους πίνακες των επιτυχόντων.
Φανταστείτε, λοιπόν, την έκπληξή σας αν ξαφνικά διαπιστώσετε ότι συμπεριληφθήκατε στους πίνακες των αποκλειομένων, προτού καν αρχίσει η διαδικασία κατάταξης!
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι τα λάθη στην αίτησή σας που σάς στέρησαν το δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη.
Λάθη, συχνά ήσσονος σημασίας, τα οποία όμως στο σύστημα προσλήψεων με τους αυστηρούς κανόνες που το διέπουν είναι αρκετά για να σας θέσουν εκτός μάχης. Δεν είναι τυχαίο πως, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, περίπου το 10% των αιτήσεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς για προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας απορρίπτονται για τέτοια λάθη.Χαμένα προσόνταΕξίσου αποκαλυπτικό είναι ότι ακόμη και αιτήσεις που γίνονται δεκτές από την ανεξάρτητη Αρχή, σε ένα ποσοστό πάνω από 30% υφίστανται διορθώσεις. Αυτό σημαίνει πως ορισμένα από τα προσόντα που έχετε αναγράψει και θεωρείτε ότι θα ληφθούν υπόψη, τελικά πάνε χαμένα.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουν, από το ΑΣΕΠ, τον χρόνο εμπειρίας. «Αναγράφουν στην αίτηση εμπειρία 50 μηνών και εμείς τους κάνουμε 40, επειδή δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά», λένε στις «Προσλήψεις στο Δημόσιο» στελέχη της Αρχής και προσθέτουν: «Η αίτηση δεν απορρίπτεται, όμως διορθώνεται εις βάρος των υποψηφίων».
Προς αποφυγήν τέτοιων δυσάρεστων εκπλήξεων, λοιπόν, οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» παρουσιάζουν σήμερα όλα όσα πρέπει να προσέξετε κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεών σας για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας, από το «Α» ώς το «Ω».
Ανάγνωση. Το «νούμερο 1» βήμα για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης είναι η προσεκτική ανάγνωση της προκήρυξης. Διαβάστε προσεκτικά όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τις οδηγίες για τα πρόσθετα προσόντα, τους τρόπους απόδειξης της εμπειρίας, ποια ειδικά έντυπα αίτησης γίνονται δεκτά και όλα όσα μπορεί να φανούν χρήσιμα την ώρα που θα συμπληρώνετε τα πεδία. Συχνά οι προκηρύξεις έχουν μεγάλο αριθμό σελίδων, ενώ άλλες φορές οι υποψήφιοι δεν κατανοούν πλήρως τι ζητάνε. Διαβάστε την ξανά!

Βάλτε αριθμό προκήρυξης. Ανεξαρτήτως της εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ) για την οποία ενδιαφέρεστε και διεκδικείτε μία θέση, προαπαιτούμενο για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε αίτηση, είναι να συμπληρώσετε τον αριθμό της προκήρυξης, όπως αυτός δίνεται στο αντίστοιχο ΦΕΚ ή στην ανακοίνωση του φορέα. Βάσει των επίσημων εντύπων του ΑΣΕΠ, αναγράφεται στο πάνω αριστερά μέρος της αίτησης (για παράδειγμα, για την προκήρυξη των 607 θέσεων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, έπρεπε να γράψετε: 7Κ/2007).

Γενικά στοιχεία. Απαραίτητο είναι να συμπληρώσετε σωστά τα πεδία που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Με αυτά θα διοριστείτε (οπότε οποιοδήποτε λάθος θα σας «κυνηγάει» σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας στο Δημόσιο), ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας θεωρούνται αναγκαία, ώστε να ενημερώνεστε από το ΑΣΕΠ για τυχόν εξελίξεις στην προκήρυξη για την οποία υποβάλατε αίτηση.

Διπλώματα. Προσοχή χρειάζεται στους τίτλους σπουδών που θα δηλώσετε. Συναρτώνται άμεσα με τα προσόντα που ορίζει κάθε θέση και προβλέπονται ειδικοί κωδικοί για να συμπληρώσετε στην αίτηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σωστή αναγραφή του βαθμού του τίτλου σπουδών. Για παράδειγμα, αν διεκδικείτε μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ είστε κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, στο πεδίο «τίτλος σπουδών που απαιτείται» χρειάζεται να αναφέρετε το απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής και τον βαθμό του. Αν βάλετε τον πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, δεν θα απορριφθείτε, όμως το ΑΣΕΠ δεν θα γνωρίζει τι βαθμό πήρατε στο λύκειο, οπότε δεν θα τον συνυπολογίσει.

Εμπειρία. Ένα από τα πεδία στα οποία κάνουν συχνά λάθος οι υποψήφιοι, είναι αυτό για την εμπειρία. Αν και δεν αποκλείονται, πολλές φορές δεν προσμετράται όλος ο χρόνος προϋπηρεσίας τους. Η εμπειρία πρέπει να είναι σε αντικείμενο συναφές με αυτό της διεκδικούμενης θέσης, αλλιώς δεν υπολογίζεται. Για να αναγνωριστεί, εκτός από τον ακριβή αριθμό των μηνών εμπειρίας για κάθε θέση απασχόλησης που κατείχατε και πρέπει να αναγράψετε αναλυτικά στην αίτηση, θα πρέπει να διαθέτετε και σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην ειδικότητα αυτή. Μην ξεχάσετε, επίσης, ότι για θέσεις για τις οποίες δεν ζητείται άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστά από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο, το είδος της εμπειρίας και τα στοιχεία του εργοδότη. Η εμπειρία υπολογίζεται μόνον όταν αποκτήθηκε μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών που ζητάει η προκήρυξη, ενώ όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας.

Ζητήστε βοήθεια. Αν δεν είστε σίγουροι για κάποιο σημείο της αίτησης, μην πειραματιστείτε. Απευθυνθείτε στο γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού του ΑΣΕΠ ή στα τηλέφωνα πληροφοριών που δίνει κάθε φορέας στην προκήρυξη, ώστε να βεβαιωθείτε για την επιλογή σας. Οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο», από τη σελίδα «Οι αναγνώστες ρωτούν», μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν απαντώντας σε απορίες σας.

Ηλικία και ανεργία. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι καθοριστικά στην περίπτωση διεκδίκησης θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δεν ισχύουν για τις άλλες κατηγορίες). Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία που υπάρχουν στο ειδικό έντυπο της αίτησης, γιατί κινδυνεύετε να χάσετε σημαντικό αριθμό μορίων από τη βαθμολογία σας. Προσοχή, όμως: Η ανεργία πρέπει να αποδεικνύεται με εγγραφή στα μητρώα ανέργων.

Θέσεις. Σε κάθε προκήρυξη δίνεται η δυνατότητα να αναφέρετε έως και 10 θέσεις, για τις οποίες κατά σειρά προτίμησης ενδιαφέρεστε να διοριστείτε. Έτσι, στην 1η προτίμηση βάζετε τη θέση που αποτελεί τη βασική σας επιδίωξη, στη 2η προτίμηση την αμέσως επόμενη επιλογή σας και με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνετε και τις επόμενες θέσεις. Για κάθε θέση στην προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένος κωδικός και αυτόν και μόνον πρέπει να χρησιμοποιήσετε στη σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε προτίμηση, η αίτησή σας δεν απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχετε δηλώσει το σύνολο των θέσεων της προκήρυξης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διοριστείτε σε οποιαδήποτε νομαρχία, ακόμη και μακριά από τον τόπο διαμονής σας.

Ισοτιμία. Αν οι τίτλοι σπουδών που κατέχετε έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, μην τους επισυνάψετε απλώς στην αίτηση. Για να γίνουν δεκτοί, απαιτείται απόδειξη ισοτιμίας με ελληνικούς τίτλους και αντιστοιχία της βαθμολογίας. Έτσι, για τίτλους ΠΕ και ΤΕ απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αντιστοίχως, για τίτλους ΔΕ μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης θα προσκομίσετε βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας, και για τίτλους ΔΕ τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Κωδικός 99. Δεκάδες υποψήφιοι έχουν χάσει το τρένο του διορισμού λόγω του «κωδικού 99», καθώς είτε τον ξεχνούν είτε δεν γνωρίζουν καν τη σημασία του. Τι είναι αυτός ο κωδικός; Με αυτόν δηλώνουν πως «δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων». Σε περίπτωση παράλειψης του κωδικού αυτού, το ΑΣΕΠ είναι… αμείλικτο: «Συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία». Το πρόβλημα είναι πως δεν προβλέπεται ξεχωριστό πεδίο για τον «κωδικό 99», αλλά ο αριθμός αυτός πρέπει απαραιτήτως να αναγραφεί στη λίστα των κωδικών για τα πρόσθετα προσόντα. Μην τον ξεχάσετε!

Λοιπά προσόντα. Για την ιδιότητα πολυτέκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η αίτηση προβλέπει ξεχωριστό πεδίο που θα πρέπει να συμπληρώσετε, απλώς με ένα «x». Ωστόσο, για τις τρίτεκνες οικογένειες ή τα παιδιά αυτών απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή. Προκειμένου το ΑΣΕΠ να λάβει υπόψη πως είστε γονέας τριών παιδιών ή ένα εκ των τριών παιδιών της οικογένειας χρειάζεται απαραιτήτως στη στήλη «πρόσθετα προσόντα» να βάλετε και τον κωδικό 90. Απαιτείται, βέβαια, και κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία του υποψηφίου και για τον μη διορισμό άλλου μέλους της οικογένειας στο Δημόσιο.

Μεταπτυχιακοί- διδακτορικοί τίτλοι. Αν διαθέτετε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών, μη λησμονήσετε να τους αναφέρετε στην αίτηση. Υπάρχουν σχετικά πεδία, στα οποία πρέπει να συμπληρώσετε, στα αντίστοιχα τετραγωνίδια, αν είστε κάτοχος τέτοιου τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. Ενδεχόμενη μη συμπλήρωση αυτών των πεδίων δεν θα σας στερήσει τη συμμετοχή στην προκήρυξη, όμως θα μειώσει σημαντικά τις μονάδες που θα συγκεντρώσετε, καθώς για τους τίτλους αυτούς σπουδών προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση.

Να μην ξεχάσετε τις άδειες. Σε πολλές προκηρύξεις, ως προαπαιτούμενα προσόντα δηλώνονται άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άδειες οδήγησης. Όλες οι άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού. Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος και για υποψήφιους που διαθέτουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα εγγραφή σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία οργάνωση. Όσον αφορά τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτου, υποχρεωτικά οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν τον χρόνο απόκτησής τους.

Ξένες γλώσσες. Δύο είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξετε για τις ξένες γλώσσες: Πρώτον, να επιλέξετε το σωστό επίπεδο γνώσης (μεταξύ του «άριστη», «πολύ καλή», «καλή» και «μέτρια»), γιατί αντιστοιχεί σε διαφορετικά μόρια στη βαθμολογία σας. Δεύτερον, δώστε προσοχή στα πτυχία που γίνονται δεκτά για την απόδειξη του επιπέδου γνώσης. Σε κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπάρχει σχετικό παράρτημα με τους αποδεκτούς τίτλους γνώσης για κάθε ξένη γλώσσα. Και, φυσικά, προσκομίστε το αντίστοιχο πιστοποιητικό, επικυρωμένο και μεταφρασμένο αν έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Ομάδα πρόσθετων προσόντων. Στα πρόσθετα προσόντα εντάσσονται όλα αυτά που ορίζονται ως προαπαιτούμενα για την κατάληψη κάποιας θέσης, όπως ξένες γλώσσες, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, χρόνος προϋπηρεσίας ή επιπλέον τίτλοι (μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί κ.ά.). Για κάθε επιπλέον προσόν, η προκήρυξη αναφέρει συγκεκριμένο κωδικό που πρέπει να συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία. Για παράδειγμα, ενδέχεται σε άλλο σημείο της αίτησης να αναφέρατε πως διαθέτετε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Αυτό θα σας δώσει, ούτως ή άλλως, κάποια μόρια, αλλά δεν αρκεί. Αν η κατοχή μεταπτυχιακού ορίζεται ως απαραίτητο προσόν για τη θέση και δεν δηλώσετε τον αντίστοιχο κωδικό στο πεδίο «πρόσθετα προσόντα», θα θεωρηθεί πως δεν έχετε τα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση. Το ίδιο ισχύει για τις ξένες γλώσσες. Μπορείτε να τις δηλώσετε στο πεδίο «γνώση ξένης γλώσσας» αλλά, αν απαιτείται από τη θέση ως προσόν, πρέπει να βάλετε τον σχετικό κωδικό και στα «πρόσθετα προσόντα».

Πράξεις επικύρωσης. Η απλή κατάθεση αντιγράφων των τίτλων σπουδών ή των αποδεικτικών στοιχείων για διάφορα προσόντα που δηλώνετε, δεν αρκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, μεγάλος αριθμός αιτήσεων απορρίπτεται καθώς τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν είναι σωστά επικυρωμένα. Όλα τα έγγραφα στον φάκελο της αίτησης επιβάλλεται να είναι επικυρωμένα από την αρμόδια επίσημη αρχή. Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο που αναφέρεται στην «επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων».

Ρωτήστε για συμπληρωματικά έντυπα. Προσοχή χρειάζεται σε προκηρύξεις που ζητούν την κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι τέτοιων εντύπων που ορίζει το ΑΣΕΠ και στα οποία οι υποψήφιοι για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ θα πρέπει να καταγράψουν αναλυτικά, ένα προς ένα, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση. Τα συμπληρωματικά έντυπα μπαίνουν στον ίδιο φάκελο υποψηφιότητας που θα στέλνετε στο ΑΣΕΠ ή στους φορείς. Εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, θα πρέπει να καταθέσετε χωριστή υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.

Σεμινάρια. Η παρακολούθηση σεμιναρίων δίνει επιπλέον μόρια στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Ωστόσο, αν απλώς το δηλώσετε στην αίτηση, δεν θα ληφθεί υπόψη. Απαιτείται να προσκομίσετε και πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος ή σεμιναρίου του ΟΑΕΔ. Το πιστοποιητικό αυτό, είτε σάς έχει χορηγηθεί από το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ που εκτέλεσε το πρόγραμμα, είτε θα χρειαστεί να το εκδώσετε μέσω της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.». Μη δηλώσετε τα προγράμματα SΤΑGΕ του ΟΑΕΔ, καθώς δεν θα προσμετρηθούν, γιατί θεωρούνται χρόνος εμπειρίας.

Τεστ Δεξιοτήτων. Όσοι δηλώσατε συμμετοχή και πάρετε μέρος στο επικείμενο Τεστ Δεξιοτήτων, θα μπορείτε σύντομα να συμπληρώνετε και το αντίστοιχο πεδίο «ειδική γραπτή δοκιμασία». Σε αυτό θα αναφέρετε την ημερομηνία εξέτασης και τον βαθμό που θα πάρετε. Αν δεν το συμπληρώσετε, σημαίνει πως στην αντίστοιχη προκήρυξη δεν επιθυμείτε να ληφθεί υπόψη ο βαθμός του τεστ. Τότε, τα μόρια του Τεστ Δεξιοτήτων δεν θα προστεθούν στη βαθμολογία σας.

Υπογραφή. Είναι το απλούστερο, όμως το να ξεχνούν οι υποψήφιοι να βάλουν την υπογραφή τους στο τέλος της αίτησης είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη. Ακόμη κι αν όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι σωστά συμπληρωμένα, η αίτηση δεν θα γίνει δεκτή χωρίς την υπογραφή σας! Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο έντυπο συνυποβάλετε. Θυμηθείτε να υπογράψετε, τόσο τα συμπληρωματικά έντυπα όσο και τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Φωτοαντίγραφο αίτησης. Στα πρότυπα έντυπα συμμετοχής σε προκηρύξεις, μεταξύ των συνημμένων δικαιολογητικών αναφέρεται πως υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της αίτησης. Οπότε, μη λησμονήσετε να βγάλετε την αίτησή σας φωτοτυπία, διότι αυτή η παράλειψη θα σας αποβάλει από τον διαγωνισμό!

Χαρτόσημο. Στις προκηρύξεις με σειρά προτεραιότητας ορίζεται και παράβολο 15 ευρώ από δημόσιο ταμείο. Χωρίς αυτό, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Απευθυνθείτε, λοιπόν, στις εφορίες ή στα αρμόδια ΚΕΠ για την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού είσπραξης του παραβόλου, το οποίο πρέπει να συνυποβάλετε με την αίτησή σας.

Ψάξτε τον κατάλληλο φάκελο. Μην… τολμήσετε να διπλώσετε την αίτηση ή τα δικαιολογητικά σας! Σε όλες τις προκηρύξεις απαιτείται αποστολή τους σε φάκελο μεγέθους Α4, και τις περισσότερες φορές πρέπει να γίνει με συστημένη επιστολή. Αλλιώς δεν γίνονται δεκτά. Προκειμένου, άλλωστε, να διασφαλιστεί πως η αίτηση δεν θα απορριφθεί, το ΑΣΕΠ καθιέρωσε έναν ειδικό φάκελο, τον «ΑΣΕΠ Ρost». Θα σας γλιτώσει από την αναζήτηση του κατάλληλου φακέλου, έχει έτοιμα όλα τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε για την αποστολή της αίτησης και θα πληρώσετε 3 ευρώ ανεξαρτήτως βάρους.

Ωχ, λάθος… Μην απογοητεύεστε! Αν διαπιστώσετε πως σε κάποιο σημείο της αίτησης έχετε κάνει λάθος, μπορείτε να το διορθώσετε, αρκεί να το αντιληφθείτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το ΑΣΕΠ δίνει τη δυνατότητα να στείλετε νέα συμπληρωμένη αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, αναφέροντας πάνω στον φάκελο αποστολής την ένδειξη «αντικατάσταση αιτήσεως». Αν θέλετε να προσθέσετε κάποια αποδεικτικά στοιχεία ή δικαιολογητικά, μπορείτε να στείλετε φάκελο με την ένδειξη «συμπλήρωση αιτήσεως».

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, 31/3/2008

 

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: