ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ               Θεσσαλονίκη 28/04/2017

ΓΟΝΕΩΝ   ΝΟΜΟΥ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“  Ο Ι   Α Γ Ι Ο Ι   Π Α Ν Τ Ε Σ  ”

Κουντουριώτου 21- 3ος  όροφος τ.κ. 54625

Θεσσαλονίκη Τηλ.2310552-140 φαξ 552-821

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 1 Μαΐου 2017 ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός.

 

Εκ του γραφείου

Advertisements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ                               Θεσσαλονίκη 27-4-2017
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Π Α Ν Τ Ε Σ ”
Κουντουριώτου 21- 3ος όροφος τ.κ. 54625
Τηλ.2310552-140 φαξ 552-821

Χριστός Ανέστη!

Σας στέλνουμε το ενημερωτικό προσέλκυσης ωφελουμένων για επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων ηλικίας 18-24 του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. Πρωτ. 335 Αθήνα, 21/4/2017

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

Εγκύκλιος αρ. 1 / 2017

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο διάλογο για τη Συνταγματική αναθεώρηση

Αγαπητοί Πολύτεκνοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1 α.     Τελευταία ήρθε στο επίκεντρο της επικαιρότητας το ζήτημα της αναθεωρήσεως του Συντάγματος και γι’ αυτό συγκροτήθηκε 6μελής Επιτροπή «ειδικών εμπειρογνωμόνων».

Η συσταθείσα Επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας για τη Συνταγματική αναθεώρηση και στοχεύει στην, κατά το δυνατόν, καλύτερη αξιοποίηση των απόψεων των πολιτών.

β.         Ως γνωστόν υπάρχουν διατάξεις του Συντάγματος που επιβάλλεται να αναθεωρηθούν γιατί ορισμένες απ’ αυτές κρίνονται αναχρονιστικές και οι εξελίξεις τις ξεπέρασαν, όπως υπάρχουν και άλλες που πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο όπως επί παραδείγματι είναι το ισχύον σήμερα άρθρο 21 του Συντάγματος.

Όμως η αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι σοβαρή και εξόχως ενδιαφέρουσα υπόθεση για όλους τους πολίτες και πρέπει να διαπνέεται από σοβαρότητα και σεβασμό στην ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου μας, μακριά από καιροσκοπισμό και ανεξέλεγκτους λαϊκισμούς.

2.         Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη Συνεδρίασή του στις 1 Απριλίου 2017 ασχολήθηκε και με το θέμα της Συνταγματικής Αναθεωρήσεως και αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή όλων των  Συλλόγων Πολυτέκνων στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εκφέροντας τις απόψεις τους και περαιτέρω να παροτρύνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολυτέκνων και μη(καθώς και των ενήλικων μελών των οικογενειών των), να συμμετάσχουν στο διάλογο μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Ο ηλεκτρονικός διάλογος θα διαρκέσει μέχρι την 31η Ιουνίου 2017.

Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση γίνεται, συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας του Taxisnet, με την Επιτροπή να διατηρεί, για στατιστικούς λόγους, το φύλο, την ηλικία και την περιοχή στην οποία διαμένει ο πολίτης, με διασφαλισμένη την ανωνυμία του. Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (έξι ενότητες) είναι 20 λεπτά.

Η δημόσια διαβούλευση αφορά τους εξής θεματικούς άξονες:

 • Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και αρχιτεκτονική του πολιτεύματος.
 • Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και άμεσης δημοκρατίας.
 • Σχέση κράτους-εκκλησίας.
 • Κράτος δικαίου και ατομικές ελευθερίες.
 • Συλλογικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα.
 • Κοινά, περιβάλλον, δημόσιος χώρος, πολιτισμός.

3.         Προς διευκόλυνσής σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Εγκύκλιο:

Το πλαίσιο των ερωτημάτων για την πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής                          πλατφόρμας (πρότασης). http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/wp-content/uploads/20170302_erwtiseis_platformas.pdf χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.

4.         Η ΑΣΠΕ προτείνει, στο ερωτηματολόγιο (υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται) να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις, χωρίς να είναι και οι μόνες .

α.        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (σελ. 7).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 1 α, ότι δηλαδή θα πρέπει το σύνταγμα να ορίζει την επικρατούσα θρησκεία, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων (Άρθρο 3 του Συντάγματος).

β.        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ (σελ. 8).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 1 β, ότι δηλαδή θα πρέπει οι πολίτες και τα Όργανα της Πολιτείας να ορίζονται είτε με πολιτικό, είτε με θρησκευτικό όρκο.

γ.       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  (σελ. 9).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 9, ότι δηλαδή το Σύνταγμα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει πρόνοιες για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες (ανάπηροι, πολύτεκνοι, παιδιά) και για κοινωνικούς θεσμούς, όπως η οικογένεια και η μητρότητα (Άρθρο 21 του Συντάγματος).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις να αιτιολογήσετε τη γνώμη σας.

Ειδικότερα στην περίπτωση του άρθρου 21 του Συντάγματος, να επισημανθεί πως το άρθρο αυτό όχι μόνο πρέπει να παραμείνει ως έχει στο σύνολό του, αλλά επιβάλλεται να ενισχυθεί Συνταγματικά περισσότερο η προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, λόγω του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

δ.         Το ισχύον άρθρο 21 του Συντάγματος, έχει ως κατωτέρω:

1.         H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2.         Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων  που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

3.         Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4.         Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

5.         O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

6.         Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.
5.         Επιβάλλεται να συμμετάσχουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, παροτρύνοντας και άλλους να συμμετάσχουν.

Είσοδος στη διαβούλευση από(με τους προσωπικούς κωδικούς μας taxis): http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=20111

 

 

                                                       Για την ΑΣΠΕ

        Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας                   Ο Διευθυντής

 Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος       Χαράλαμπος Παύλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ                               Θεσσαλονίκη 21-4-2017
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Π Α Ν Τ Ε Σ ”
Κουντουριώτου 21- 3ος όροφος τ.κ. 54625
Τηλ.2310552-140 φαξ 552-821

 

Χριστός Ανέστη!

Η εταιρεία SoftHellas με σκοπό την άμεση στελέχωση του τμήματος επικοινωνίας και call center 40 θέσεων αναζητά άτομα που θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στο συγκεκριμένο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να στείλουν το σύντομο βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : softhellas.agents@gmail.com ώστε να προγραμματιστούν οι ημερομηνίες συνεντεύξεων. 
 • ΕΑΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
 • ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ/ΝΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ :
 • ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ,
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΡΙΘΜΟΥΣ : ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ. 
 
Ευχαριστούμε
SoftHellas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ                               Θεσσαλονίκη 13-4-2017
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Π Α Ν Τ Ε Σ ”
Κουντουριώτου 21- 3ος όροφος τ.κ. 54625
Τηλ.2310552-140 φαξ 552-821

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου και τη Δευτέρα 17 Απριλίου, ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ                               Θεσσαλονίκη 12-4-2017
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Π Α Ν Τ Ε Σ ”
Κουντουριώτου 21- 3ος όροφος τ.κ. 54625
Θεσσαλονίκη Τηλ.2310552-140 φαξ 552-821

 

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Παιδικές Κατασκηνώσεις
Μια φορά κι έναν καιρό…
Ν. Σκιώνη Χαλκιδικής
Για παιδιά γεννημένα από 01/01/2001 έως 14/06/2011
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 28.000 ΕΥΡΩ
Β) ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016 (50 ΕΝΣΗΜΑ) Ή ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ
Οι αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 20/04/2017. Μόνο ηλεκτρονικά.
Επικοινωνία / Πληροφορίες
2310 256788 / 256618

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ                               Θεσσαλονίκη 11-4-2017
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Π Α Ν Τ Ε Σ ”
Κουντουριώτου 21- 3ος όροφος τ.κ. 54625
Θεσσαλονίκη Τηλ.2310552-140 φαξ 552-821

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τρίτη 11 Απριλίου, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», δημοσιεύθηκε άρθρο του προέδρου κ. Ερωτόκριτου Θεοτοκάτου με θέμα την Ελληνορθόδοξη παιδεία και τα άθεα γράμματα.